System przetwarzania tkanki zęba na autogenny materiał kościotwórczy

BonMaker to realizacja wieloletniej idei wykorzystania struktury zęba jako materiału kościotwórczego. W 2004 r. koreańscy lekarze opracowali procedurę przetworzenia rozdrobnionego zęba po ekstrakcji w granulat wykorzystywany do augmentacji kości.
Jest to najlepszy, najbezpieczniejszy dostępny materiał autogenny, zawierający własny materiał genetyczny, uzyskany bez konieczności zabiegu chirurgicznego, o identycznych właściwościach jak kość pacjenta. Umieszczenie w zębodole nie wywołuje żadnych reakcji immunologicznych, nie powoduje żadnych powikłań, a gojenie i odbudowa kości następują bardzo szybko.

Procedura przygotowania materiału w Centrum Stomatologicznym Eskulap jest bardzo prosta. Ząb po rozdrobnieniu umieszcza się w automatycznym urządzeniu, w którym przebiegają jego sterylizacja i granulacja.
Możliwe jest otrzymanie materiału kościotwórczego w dwóch postaciach, w formie granulatu z rozdrobnionego zęba lub w formie bloczka – płytki kostnej o wymaganym kształcie – z wcześniej opracowanego fragmentu zęba. Uzyskany sterylny granulat lub bloczek umieszczany jest bezpośrednio w zębodole. Materiał jest higroskopijny, granulat ma formę żelu, zastygającego po nasiąknięciu, nie są wymagane żadne elementy mocujące. Nie ma potrzeby stosowania membran, siatek czy śrub. Jedynie przykrycie tkanką miękką zabezpiecza miejsce zabiegu. Nawet jeśli fragment materiału pozostanie odkryty, nie powoduje to żadnych negatywnych reakcji.
Proces otrzymania granulatu trwa około 20 minut, a całość zabiegu odbywa się w trakcie jednej wizyty, tej samej, podczas której następuje ekstrakcja. Odpowiedni czas przygotowania bloczka wynosi 35 minut. Nie jest wymagany, w odróżnieniu od stosowania innych materiałów autogennych, żaden zabieg chirurgiczny.