Ewa Ignaczak

Lekarz stomatolog Ewa Ignaczak: – w roku 1995 ukończyła Wydział Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie a w 1997 uzyskała Dyplom Specjalizacji w zakresie Stomatologii Ogólnej. Przynależy do Polskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (PSI), Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), International Congres of Oral Implantology (ICOI), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), European Assosiation of Dental Implantology (EDI). Uczestnik bardzo wielu specjalistycznych sympozjów, konferencji i szkoleń praktycznych w kraju i za granicą, w tym stomatologii kosmetycznej, chirurgii i implantologii. Ukończyła prestiżowe Curriculum of Oral Implantology na Uniwesytecie Goethego we Frankfurcie (Niemcy) oraz szkolenie w najnowocześniejszym ośrodku szkoleń implantologicznych w Europie The Zimmer Institute Europe w Winterthur (Szwajcaria).
Posiada autoryzację wiodących systemów implantologicznych takich jak Nobel, Ankylos, Direct, Mozograu, Windrere, Alpha Bio Tec.

 

Dawid Pisuk

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Związany od lat z Centrum Stomatologii Eskulap, począwszy od wieloletnich praktyk, poprzez staż i prywatną praktykę.
Pasjonat stomatologii estetycznej opartej na rekonstrukcjach kompozytowych. W codziennej praktyce lekarskiej kładzie szczególny nacisk na pełną diagnostykę pacjenta i ułożenie szczegółowego planu leczenia w oparciu o nowoczesne metody diagnostyczne, w tym CBCT stanowiące podstawę pracy. Z szczególną pasją zajmuje się szeroko rozumianą stomatologią odtwórczą oraz częścią zabiegów z zakresu mikrochirurgii periodontologicznej.
Corocznie uczy zaawansowanych technik odtwórczych z zastosowaniem materiałów kompozytowych na poziomie „master” najzdolniejszych studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Przygotowuje ich w ten sposób do międzynarodowego prestiżowego konkursu Jules Allemand Trophy, którego jest ogólnopolskim finalistą.
Od 2016 występuje na konferencjach, aktualnie także prowadzi szkolenia z zakresu estetycznych rekonstrukcji kompozytowych dla lekarzy w Polsce.
W 2017 był członkiem międzynarodowego komitetu organizacyjnego konkursu Jules Allemand Trophy w Cheti (Włochy).
Od 2018 członek DGOI (German Society of Oral Implantology)
Częsty uczestnik szkoleń z zakresu Stomatologii Estetycznej, Stomatologii Zachowawczej, Protetyki stomatologicznej, Periodontologii i Implantologii. Regularnie bierze udział w kursach i konferencjach stale się dokształcając. Aktualnie członek Curriculum Implantologicznego, także pozyskuje wiedzę i umiejętności od lat z tego zakresu pod pilnym okiem dr. Ewy Ignaczak.
W chwilach wytchnienia oddaje się pasji, jaką jest górska jazda na rowerze, rysowanie, malowanie i inna twórczość.